Vlooien

Vlooien


De meest voorkomende 'aandoening' bij hond en kat bestaat uit een parasitaire infectie met vlooien. Dat vraagt om een goede, gegronde en systematische aanpak van het probleem. De vlo is een parasiet met een bekende levensloop. Er zijn vier onderdelen in te onderscheiden. Te beginnen met:

volwassen vlo: De vrouwtjes vlooien voeden zich gedurende enkele dagen met het bloed van de hond of kat (of mens). Hierbij gebruiken ze sterk jeukverwekkend speeksel, waardoor heftig krabben ontstaat. De vrouwtjes vlo kan honderden eieren produceren (wel tot 800!).

eieren/ eitjes: De eitjes vallen van de vacht van hond of kat af en komen terecht in de omgeving, dus overal waar hond of kat rondlopen.

larven: Deze komen uit de eitjes en voeden zich met schilfers en andere stofdeeltjes uit de omgeving. Daarna vormen ze een cocon.

4] cocon. Hierin zijn de larven beschermd tegen invloeden uit de omgeving. Dit stadium kan wel tot 2 jaar in ruste aanwezig blijven, en als de omstandigheden gunstig zijn (vochtigheid, temperatuur, vloertrillingen etc) komt uit de cocon een nieuwe volwassen vlo, en is de cyclus rond.

De totale cyclusduur varieert, afhankelijk van de uitwendige omstandigheden, van 3 weken tot 1 jaar! Een besmette omgeving kan dus erg lang steeds nieuwe problemen veroorzaken. De voornaamste bron van nieuwe vlooien is de directe leefomgeving van het huisdier, het huis zelf. Van buiten worden wel enkele vlooien meegenomen, maar in verhouding zijn dit kleine aantallen. Wel kunnen deze meegenomen vlooien in uw huis een grote besmetting met vlooie-eieren, en later dus met vlooien veroorzaken, als ze de tijd daarvoor krijgen.

De problemen die door de vlooien ontstaan kunnen gevolgen hebben voor uw huisdier of voor uw omgeving.

Wat betreft de omgeving is de mens het grootste slachtoffer, denk bv. aan de bekende vlooienplaag na de vakantie. Het dier kan in verschillende mate last hebben van vlooien. Er zijn dieren die een echte overgevoeligheid of allergie hebben, bij deze dieren zijn een paar vlooien al genoeg om een zeer heftige reactie te veroorzaken. Als gevolg van de huidreactie ontstaan de verschijnselen van jeuk, krabben, huidontsteking, kaalheid. De jeuk en de huidafwijkingen kunnen zo erg worden dat het voor dier en eigenaar een onhoudbare situatie wordt.

Tevens zijn vlooien de overbrengers van lintworminfecties bij hond en kat


8] Vlooientabletten of -druppels Excil of Cyflee: een methode, waarbij de werkzame stof, cythioaat, via de bloedbaan in de huid terechtkomt. Het nadeel is, net zoals bij de Bolfodruppels en dergelijke, dat de vlo het dier eerst MOET bijten om de stof op te nemen. Om deze reden zijn deze middelen voor dieren met een vlooien-allergie minder geschikt. Toediening van de tabletten is wekelijks, de dosering is afhankelijk van het gewicht. Het enige verschil tussen de Cyflee (tabletvorm) en de Vectocid (druppelvorm) is de prijs, de tabletten zijn meer dan 2 x zo goedkoop! Al met al een vrij goedkoop middel (tablet) met een matig tot redelijke werking

9] Program tabletten of suspensie: een geheel andere benadering van het vlooienprobleem is de Program. Dit is een middel wat NIET de vlo doodt, maar er voor zorgt dat elke vlo, die dit middel opneemt geen nakomelingen meer krijgt. Dat betekent dat, als het regelmatig wordt gegeven, er geen vlooienplaag meer kan ontstaan! En juist de vlooien besmetting van uw huis is de allerbelangrijkste factor bij een vlooienplaag, als dit kan worden voorkomen dan is de kans op vlooienproblemen in en om uw huis nihil. De enkele vlo die het dier dan toch oploopt, kan met een eenvoudig ander middel worden bestreden, als dat nodig is. BIJ KATTEN bestaat ook de mogelijkheid om de Program toe te laten dienen als injectie! Deze toediening werkt 6 maanden, dus met 2 injecties per jaar bent u van het geven van pipetjes af! Vooral erg prettig bij katten waarbij het niet gemakkelijk is om iets in te geven.

Het combineren van een behandeling met Program (of Cyclio) en een andere, vlo dodende behandeling is zeker bij een hardnekkig vlooienprobleem aan te raden. De middelen zijn dusdanig veilig dat combinatie mogelijk is. Een combinatie met Cyclio of Program (tegen de eitjes van de vlo) met Advantage of Stronghold is zonder meer mogelijk, zeer zinvol en volkomen veilig. Tenslotte geven wij u een prijsvergelijking van de gebruikte middelen waarbij de gemiddelde prijs per groep per maand wordt aangegeven. Pas echter niet 2 of meer middelen tegelijk toe, dit kan tot vergiftigingsverschijnselen leiden en in het ergste geval tot de dood, dit geld overigens ook voor ontwormingskuren. Controleer bij combinatie van de middelen of bij gebruik van een ander middel altijd naar de inhoud van het bestrijdingsmiddel, in veel gevallen zal dezelfde inhoud van het betrijdingsmiddel aanwezig zijn waardoor overstappen of gebruik van een ander middel bij hardnekkige vlooien niet zal helpen..

Bestrijding


Voor de bestrijding van het vlooien probleem moet gezien het voorgaande er op twee gebieden worden gewerkt zowel op het dier en in de omgeving (huis/ de omgeving waar huisdieren zich bevinden)

De omgeving:

Behandeling kan op twee fronten worden uitgevoerd. Ten eerste is er de daadwerkelijke bestrijding van de aanwezige infectie met eieren en larven. Hiervoor is het advies om alleen een spray te gebruiken die de larven echt doodt. De werkzame stof moet 'Fenoxycarb' zijn, verkrijgbaar onder de naam Indorex.

Alleen deze maakt de larven echt dood, zodat de cyclus stopt. Het is als spuitbus verkrijgbaar. Naast de bestrijding is het tegenwoordig mogelijk om een nieuwe infectie met eieren te voorkomen. Door het toedienen van 'Program' (tabletten of druppels) of de nieuwe Cyclio pipetten op de huid van uw hond en/of kat kunnen de vlooien die toch nog worden opgenomen (buiten of elders) geen levensvatbare eitjes meer voortbrengen, en wordt uw huis zelf dus niet meer besmet! Deze nieuwe benadering is tevens volkomen veilig voor mens en dier omdat er geen bestrijdingsmiddel aan te pas komt.

De volwassen vlo is nauwelijks een omgevingsprobleem. Met klem dringen wij aan op een goede omgevingsbehandeling, daar de vlooie-eitjes en larven wel zo'n 90 % van het probleem zijn. Voor de bestrijding van vlooien op het dier is een veel groter scala van middelen te verkrijgen, welke per groep zullen worden besproken.

Op het dier:

1] Vlooienkam: een goede methode om een indruk te krijgen van de mate van besmetting van een dier, en een redelijke methode om bij een zeer geringe infectie bij pups of kittens de zaak onder de duim te houden. Zeker onvoldoende op de lange duur.

2] Repellents: ofwel 'afstootmiddelen', vaak op basis van een plantaardige stof zoals eucalyptus o.i.d. Deze stoffen doden de vlooien zeker niet, ze worden er alleen door afgestoten en zoeken hun heil dus elders, b.v. bij een ander dier of bij de mens. Geven zeker geen oplossing voor het vlooien probleem.

3] Poeder: een uitwendige, vrij milde methode. De werking is matig, en alleen maar op het dier. In de omgeving poederen heeft weinig effect. Nadelen zijn het stuiven en inademen van het poeder, de geur (ook voor andere dieren) en het stoffige effect van poeder op de vacht.

4] Shampoo: uitwendig, met redelijk effect, helaas niet erg langdurig werkzaam. Wassen is bij sommige dieren niet makkelijk en te vaak wassen is voor de vachtkwaliteit niet gewenst.

5] Spray: in de vorm van spuitbus of sproeiflacon uitwendig. De werking is sterk afhankelijk van de gebruikte stof, de betere sprays zijn niet gevaarlijk voor mens of dier, maar wel voor vissen en vogels. Kan wel heftig luchtwegklachten veroorzaken.

Een goede keus is 'Frontline', een spray met een redelijk veilig en modern middel, de stof hecht zich aan de vetlaag van de huid en blijft daardoor ondanks regen, zwemmen of shampoo tot 2 maanden effectief bij de hond en 5 weken bij de kat. Een bijkomend voordeel is de effectieve werking tegen teken bij de hond gedurende 1 maand.

6] Vlooienband: een gemakkelijke methode, eens omdoen en klaar. Echter het effect is slecht, tegenwoordig eigenlijk niet voldoende meer. Wij advisren bij voorkeur geen vlooiebanden meer.

7] Vlooiendruppels: Er zijn momenteel 4 soorten druppel pipetten:

  • De Advantage mag gegeven worden vanaf 6 weken leeftijd. Is een uitwendig werkend middel, waardoor het onmiddellijk werkt als de vlo alleen al over het dier heenloopt. Volkomen veilig voor uw huisdier, omdat het uitwendig is. De werking is uitstekend als het elke maand toegediend wordt. Werkt alleen tegen vlooien.
  • De Frontline pipet werkt lang, 2-3 maanden tegen vlooien en 4 weken tegen teken (bij de hond), en 5 weken tegen vlooien bij de kat (niet tegen teken). De werking is van deze soorten is heel erg goed, omdat ook bij de Frontline de werkzame stof niet in het lichaam van uw huisdier zit, maar in de vetlaag op de huid. Dit heeft twee grote voordelen, ten eerste wordt het dier niet belast met het insecticide, en ten tweede werkt het veel sneller dan de Bolfo, Bogena of Vectocid druppels omdat de vlooien al dood gaan als ze alleen maar over het dier heen lopen.
  • Stronghold pipetten, een nieuw middel met als belangrijke kenmerken veiligheid, effectiviteit en gebruikersgemak. Het voordeel is dat deze pipetten ook effectief zijn tegen andere parasieten, met name wormen en (oor)mijten. Een belangrijk voordeel is wel dat deze stof ook beschermt tegen hartworm infectie, een bloedparasiet die in het zuiden van Europa (Frankrijk, Italië en Spanje) voorkomt. Als de hond eenmaal besmet is, is deze infectie nauwelijks of niet meer te genezen. Het voorkómen is dus van essentieel belang! Wij adviseren iedereen die naar deze streken met de hond op vakantie gaat Stronghold vóór vertrek te gebruiken!
  • Bolfo, Tiguvon Excil druppels: het insecticide in deze pipetten wordt door de huid opgenomen en komt dus volledig in het lichaam van het dier terecht. Zeker bij opname in de bek kunnen hevige reacties ontstaan. Ook op de plaats van toediening kan huidirritatie en secundair ontsteking ontstaan. De vlooien gaan er pas van dood als ze bloed zuigen bij het dier en zo de stof opnemen. Voordat dit gebeurd kunnen ze dus toch nog eitjes produceren, en kan het vlooien probleem nog langere tijd aanwezig blijven. Vaak is het probleem wel in enige mate onder controle te houden met deze druppels, maar krijgt men de vlooien niet weg ermee. Al met al zijn dit de wat ouderwetsere soorten druppels.